Sara Mai

Sara Mai

Mae pawb yn haeddu bod yn hapus

Mae cychwyn therapi yn gam mawr i rai a dwi’n dallt bod cymryd y cam yna yn gallu bod yn un anodd.