Becci Smart

Becci Smart

Hi yw Fi

Dyma fy mhrofiad personol o Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif. Anhwylder hwyliau misol a yrrir gan hormonau sy’n effeithio ar 1 o bob 20 o fenywod ac unigolion y nodwyd eu bod yn fenyw adeg eu geni.