Ypdét: Byw gydag Anhwylder Deubegwn – David Williams

Rhybudd: Mae’r blog hwn yn cynnwys cyfeiriadau at hunan niweidio a hunanladdiad.

Sgwennais fy mlog cynta i Meddwl.org nôl yn Rhagfyr 2016,  felly dyma’r ypdét hirddisgwyledig does neb wir wedi bod yn disgwyl amdano! Peidiwch â disgwyl traethawd safonol, fi jyst moyn gadael y geirie ddod mas, fel maen nhw yn fy mywyd bob dydd.

Pedair mlynedd. Anodd credu shwt mor glou mae’r amser ‘di mynd, mae lot ‘di digwydd ond r’un pryd fi di cael lot o gyfnodau hynod boring fyd. Eniwê, dyma’r uchafbwyntiau:- symud tŷ pedwar gwaith, newid job dwywaith, ‘di cael pump (fi’n credu – sori os fi ‘di anghofio rhywun!) perthynas, ‘di hunan niweidio am y tro cynta’ ers sbel, ‘di meddwl am ladd fy hunan dwywaith, a ‘di wherthin a joio lot ‘fyd. Parhau i ddarllen

Rhannu

Y Pethau Bychain

IMG_6388

Mae byw efo cyflwr iechyd meddwl yn heriol i ddeud y lleia’, ac mae’r problemau bychain yn gallu ymddangos fel rhai mawr. Ond yng nghanol y storm, mae’r pethau bychain hefyd yn gallu bod yn bethau braf.

Felly, dyma flog hapus cyn y Nadolig yn rhestru 10 peth sy’n ymddangos yn bethau bychain, ond yn meddwl lot fawr iawn i mi. 😊

Sŵn glaw – Dwi’n *caru* sŵn y glaw. Mi fyswn i’n gallu gwrando arno fo drwy’r dydd, bob dydd. Mae ‘na wbath mor ymlaciol amdano fo, ac yn g’neud chi deimlo mor saff a chlud – yn enwedig pan ‘dach chi tu mewn yn swatio yn eich gwely. Bliss!

Ordro dillad/’sgidiau a bob dim yn ffitio – Anaml mae hyn yn digwydd felly pan mae o, mae o fel bod ‘Dolig di dod yn gynnar! ‘Dach chi’n disgw’l diwrnoda’ (sy’n teimlo moooor hir) i dderbyn eich parsal arbennig, yn edrych ymlaen at ga’l sioe ffashwn bach personol yn eich ‘stafell, mae’n cyrradd o’r diwadd ac yna, bam! ma’ bob dim yn edrych yn grêt, yn ffitio’n berffaith a ‘dach chi’n edrych yn hot to trot. Ac yna ‘dach chi’n mynd ymlaen at yr archeb nesa…ayyb…

Parhau i ddarllen

Rhannu