Pam fi?

NA

Na… Na… Na… Na…

Siarad efo chi’ch hun ydi’r arwydd cynta eich bod yn mynd yn wallgo medda nhw. Ma Nain yn neud o drw’r amsar…wel…mwy o fwmian na siarad.  Golchi dwylo odd un fi. Yr arwydd cynta ‘lly. Gweithred syml. Ail natur i bawb. Tap ymlaen, sebon, tap i ffwrdd a sychu.

“Ac eto” medda’r llais “ac eto… ma nhw’n dal yn fudur…unwaith eto…” golchi am y tro cynta…am yr ail dro…am y trydydd gwaith…

Roedd rhywbeth mor hawdd a golchi fy nwylo yn mynd yn achlysur blinedig a phoenus. Rhywbeth arferol yn troi yn rhywbeth anarferol… annaturiol mewn ffordd…yr holl facteria…yr holl afiechydon…”sa hyna’m yn digwydd na fysa mam… sbîa ar fy nwylo i… ma nhw’n lân tydyn… ai’m yn sâl na? Dwi’m isio mynd yn sâl… dwi’m isio mynd yn infected… marw… mond ifanc dwi… ma nhw’n lân tydyn mam, ma’r germs ‘di mynd i gyd tydyn? Ti’n siŵr? Ti’n siŵr bod nhw ‘di mynd? 100% siŵr? Gaddo? Gaddo? Duda gaddo! Duda gaddo mam! Plîs!”

Mi oni’n gallu clywed y llais ‘na …y llais yn cryfhau ar ôl pob ymosodiad. Fy nghyfaill. Sibrydiad peryglus… bygythiol. Pŵer y llais yn cryfhau.

Ymosodiadau ym mhartion penblwydd, nosweithiau allan efo’r genod. Yn r’ysgol… stafall arholiad.  Tywyllwch 75% o’r ffigwr canlynol…Datryswch 3x-7=11….mam a dad mewn damwain car…  Mae’r diagram yn dangos braslun o brism trionglog…braslun o…braslun o brism…mam a dad mewn damwain car…na na na na na NA!

Roedd ei afael yn gry’ arnai. Ei orchmynion fel chwip aflan yn rhwygo drwy fy meddyliau i!. Yn union fel vinyl ar loop…yn ailadrodd yn aflonyddus. Hen ymosodiadau. Tro ar ôl tro…fel tiwn gron yn fy mhen.

“Freak de! Ma raid ei bod hi’n mental!” Sôn am antics diweddara Siân Tŷ’n Bryn odda nhw. Cytuno efo nhw neshi efo’r un brwdfrydedd chwerw. “Alci di thad hi de! Yn ôl y sôn ma’i di bod yn mynd at rhywun…un o’r head doctors na”

Ond teimlais yn  anghyffyrddus… fatha bo nhw’n amau…ei bod nhw’n siarad… amdana i.

“Any history of mental illness in the family?”

“No, not that I can think of…” roedd ei llygada’ craff yn llosgi drwyddai “….oh wait…my great nain suffered from schizophrenia …and my uncle used to be an alcoholic.”

“Used to be? Recovering?”

“No. Dead.”

Fe ofynnodd i mi be oni’n neud i cael gwared o’r meddyliau ‘ma. Atebishi i’n ôl gan ddeud ‘letters and colours’. Dyna di’r unig ffordd o reoli nhw! Rheoli’r anhrefn…trefn…trefn yn erbyn anhrefn. Mae rhaid i’r gair ‘NA’ fod yn fawr ac yn goch da chi’n gweld. Cefndir du…dim lliw arall…mae o’n goro bod yn ddu…du a coch!

Ddudodd hi’m byd. Dim ond sgwennu rhywbeth i lawr yn ei ffeil.

Mae gennai gyflwr sy’n gysylltiedig â phryder lle mae person yn profi meddyliau ymwthiol digroeso sy’n mynd yn obsesiwn, a hynny yn aml yn cael ei ddilyn gan orfodaeth i geisio rheoli neu tawelu’r meddyliau hyn.

Na… Na… Na… Na…

“O my gosh!! Ti di clwad y latest am Siân!? Clwad bod hi’n slasho ei hun rŵan…mental.”

“Yli dwi ddim isio gwbod. Just gadewch lonydd iddi…di’m di gneud dim byd i chi…Does na neb yn berffaith nagoes…Sgenai ddim help…sgenddi HI ddim help…sgenddi HI ddim help…”

“www… olreit chill…dos na’m angan i chdi fynd yn psycho am y peth nagoes…”

“TYDWI DDIM! PAID TI MEIDDIO GALW FI’N PSYCHO!”

Yn feddyliol ac emosiynol…o’n i ar goll. Eshi adra, cau drws fy ‘stafall yn glep! PAM FI?! Ofynnish i erioed am hyn! Pam? Dwi’m yn normal…fyddai byth yn normal. Ydi cael mwynhau fy mywyd fel pawb arall yn ormod i ofyn? Mond 15 ydwi! Dwi ar ben fy hun yn ei gwffio fo!  Dwi’n gaeth i’r cyflwr afiach ‘ma! AFIACH! Fedrai’m neud hyn ddim mwy!…Pam fi… pam fi…?!

Na…Na…Na…Na……………Na…


Monolog Luc Estevez; daeth ei wraidd o fywydau rhai oedd yn byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb