Catrin Anna Edwards – byw gyda bipolar

Mae Catrin Anna Edwards yn byw ag anhwylder deubegwn, ac i nodi wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl, buodd hi’n rhannu ei phrofiadau ar Prynhawn Da.

Yn ogystal, penderfynodd ei bod hi am ddechrau blog, yn y gobaith o gynyddu ymwybyddiaeth o anhwylder deubegwn a’r profiad o fyw gydag o:

“Yn gryno, mae pobl sy’n dioddef o Bipolar disorder neu anhwylder deubegwn yn cael problemau gyda’u hwyliau; maent yn dioddef o gyfnodau neu episodes o fod yn uchel ac isel a’r cyfnodau hynny yn rhai eithafol iawn.

Mae anhwylder Bipolar yn dostrwydd cymhleth tu hwnt ond dwi’n gobeithio drwy ysgrifennu fan hyn, fe fyddwch chi a minnau yn dod i ddeall yr anhwylder yn well wrth i mi sôn am fy mhrofiad personol i mor belled a Bipolar disorder.

Gellir dioddef o broblemau gyda’ch meddwl a perception, gall hyn gynnwys symptomau o psychosis. Hynny yw, meddwl am bethau sydd ddim yn wir megis delusions a gweld neu clywed pethau sydd ddim wirioneddol ‘na (hallucinations).

Mae Bipolar yn effeithio pawb yn wahanol ac yn amrywio’n fawr o ran natur a difrifwch rhwng gwahanol bobl. Yn sicr, gall Bipolar achosi tipyn o straen ond mae ‘na lawer o bethau rwyf i ac unrhywun arall sy’n dioddef o’r anhwylder yn gallu gwneud er mwyn cadw mor iach ag sy’n bosib trwy addasu ffordd o fyw, meddyginiaeth a thrwy therapi siarad.”

Gallwch ddarllen rhagor a dilyn Catrin ar bywygydabipolar.com


Darllen rhagor:

Rhannu

Gadael Ymateb