Mwy o blismyn yn absennol o’r gwaith oherwydd straen : BBC Cymru Fyw

[llun BBC]
[llun BBC]

Mae nifer y plismyn sy’n absennol o’r gwaith oherwydd straen wedi mwy na dyblu yn y pedair blynedd ddiwethaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae cais rhyddid gwybodaeth yn dangos fod 86 swyddog ar draws Cymru yn rhy sâl i weithio yn ystod mis Mehefin eleni, a hynny oherwydd materion yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Ym Mehefin 2013, 37 oedd y nifer – gan olygu bod cynnydd o dros 130% wedi bod ers y cyfnod hwnnw.

Ond roedd y nifer eleni wedi gostwng o’i gymharu â Mehefin 2016, pan oedd 97 o swyddogion yn absennol o’r gwaith.

Dywedodd is-gadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu, Calum Macleod, bod y gostyngiad yn nifer y staff ers 2009 wedi cynyddu’r pwysau ar swyddogion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Gorbryder a straen: galw am drin staff y Gwasanaeth Iechyd yn gynt – Golwg360

ward-ysbytyAchosion yn ymwneud ag iechyd meddwl yw’r prif reswm pam y mae staff y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn gofyn am ddiwrnodau i ffwrdd o’r gwaith, yn ôl cais rhyddid gwybodaeth gan y Ceidwadwyr Cymreig.

Roedd y cais yn dangos fod gorbryder, straen, iselder ac anhwylderau seiciatryddol eraill wedi effeithio ar 7,946 o staff y gwasanaeth iechyd yn ystod 2015/16.

Roedd hyn yn gyfrifol am fwy na 345,000 o ddiwrnodau o absenoldeb o’r gwaith, gyda gweithwyr yn cymryd tua 46 diwrnod i ffwrdd, ar gyfartaledd.

Am hynny, mae Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig, Angela Burns, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno system sy’n galluogi gweithwyr y gwasanaeth iechyd i gael triniaeth yn gynt.

Darllen mwy : Golwg360

Rhannu