Newid byd: profiad o iselder ôl-enedigol

19894316_10154805549332947_389867101_nMae cadw trefn a sicrhau bod pawb yn hapus wedi bod yn bwysig i fi erioed. Dwi’n mwynhau cymdeithasu, yn mwynhau bod yng nghanol pobol, ac mae llwyddo’n bwysig. Ond wedi geni fy ail ferch yn Nhachwedd 2014, fe wnaeth popeth newid.

Roedd ‘na anhrefn, ro’n i’n casáu bod yng nghanol pobol, a do’n i’n sicr ddim yn teimlo fel mod i’n llwyddo mewn unrhyw ffordd. Ddim yn llwyddo i fod yn fam, ddim yn llwyddo i fod yn wraig, ddim yn llwyddo yn fy nyletswyddau i ofalu ar ôl y merched, ddim yn cyrraedd unman ar amser, methu bwydo’r babi, methu cadw’r tŷ yn lân, methu cael swper ar y bwrdd… ac roedd y rhestr yn ddiddiwedd. Ro’n i’n teimlo’n fethiant llwyr.

Pan anwyd fy merch, wrth gwrs ro’n i wrth fy modd. Teimlais ryddhad ei bod hi yma’n ddiogel, llawenydd bod gyda ni ferch fach arall, ac roedd cael ei dangos hi i’r byd yn fy llenwi â balchder. Wnes i ddim sylwi i ddechrau mod i’n cael cyfnodau, diwrnodau, o beidio â bod yn ‘iawn’. Ro’n i’n beio’r diffyg cwsg, y problemau gyda’r bwydo, y crio diddiwedd, y cyfrifoldeb o ymdopi â babi newydd a merch fach ddwyflwydd oedd hefyd angen fy holl sylw.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ymchwil yn awgrymu y gallai anawsterau wrth fwydo ar y fron gynyddu risg iselder

babiMae ymchwil newydd gan Brifysgol Abertawe wedi canfod bod mamau a roddodd y gorau i fwydo ar y fron gan eu bod wedi profi anawsterau’n fwy tebygol o brofi iselder ôl-enedigol na’r mamau hynny a roddodd y gorau i fwydo ar y fron am resymau eraill megis teimlo cywilydd neu ddewisiadau ffordd o fyw. 

Arweiniwyd yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Nyrsio Uwch gan yr Adran Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol ac archwiliodd brofiadau mamau â baban rhwng 0 – 6 mis oed a oedd wedi dechrau bwydo ar y fron adeg geni’r baban ond wedi rhoi’r gorau i fwydo ar y fron yn ystod yr wythnosau cynnar.

Mwy: swansea.ac.uk

Rhannu