Nigel Owens: Bulimia a fi : BBC Cymru Fyw

nigelowens2
Nigel Owens – Llun o wefan BBC Cymru Fyw

Mae e’n un o ddyfarnwyr gorau’r byd ond mae Nigel Owens wedi rhoi ei iechyd mewn perygl i gyrraedd uchelfannau’r gamp.

Mae’r gŵr o Fynydd Cerrig wedi cydnabod bod ganddo broblemau gyda bulimia pan oedd yn ddyn ifanc. Ond am y tro cyntaf mae’n datgelu bod ei frwydr gyda’r anhwylder bwyta yn parhau wrth iddo geisio cyrraedd y safonau ffitrwydd angenrheidiol fel dyfarnwr rygbi proffesiynol.

Wrth weithio ar raglen Nigel Owens: Bulimia and Me, BBC One Wales (23 Gorffennaf, 20:30) daeth i ddeall faint y mae pobl eraill yn ei ddiodde’ a sylweddoli bod angen help meddygol arno ef ei hun.

Darllenwch mwy:

 

Rhannu

Trin plant mor ifanc â 4 oed am anhwylderau bwyta : BBC Cymru Fyw

bwyta1Fe gafodd plant mor ifanc â phedair oed eu cyfeirio at wasanaethau iechyd ar gyfer anhwylderau bwyta yng Nghymru y llynedd, yn ôl ffigyrau.

Defnyddiodd o leiaf un ferch bedair oed a bachgen bump oed wasanaethau iechyd meddwl yn y de yn 2015/16.

Mae elusen Beat yn dweud bod anhwylderau bwyta yn gallu effeithio ar “unrhyw un, dim ots am oed”.

Mae ffigyrau gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf – sy’n cynnal gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc (CAMHS) ar draws y de – yn dangos bod nifer y cleifion dan 18 sydd ag anhwylderau bwyta wedi cynyddu o 43 i 236 yn yr ardal. Mae’r ffigyrau hefyd yn dangos bod plant rhwng 4 a 9 oed wedi mynd i ganolfannau ar gyfer anhwylderau bwyta. Nid yw’n glir faint gafodd ddiagnosis wedi hynny.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu