Profiadau pobl o anhwylder affeithio deubegwn

hafan Fforymau Anhwylder Affeithiol Deubegwn a Mania Profiadau pobl o anhwylder affeithio deubegwn

Mae'r pwnc yn cynnwys 2 ateb, a ais, ac fe'i diweddarwyd ddiwethaf gan  Coch 11 mis, 1 wythnos yn ôl.

Edrych ar 1 cofnod - o 1 hyd 3 (o gyfanswm o 3)
 • Awdur
  Cofnod
 • #865

  croten
  Cyfrannogwr

  Helo! Dim ond meddwl tybed beth yw profiadau pobl o’r cyflwr hwn – dw i’n cymryd taw ‘bi-polar depression’ yw e? Mae Mam yn dioddef ohono ac mae ei salwch wedi effeithio’n fawr iawn arnom ni fel teulu. Dw i wedi gadael cartref nawr ond pan o’n i’n byw gyda mam roedd y cyfnodau pan oedd hi’n uchel yn anodd dros ben achos roedd hi’n troi’n gas. Mae’n salwch anodd iawn i’r dioddefwr ac i’r teulu ac mae’n anodd byw bywyd ‘normal’ achos mae’r person naill ai’n isel iawn neu’n uchel ofnadwy. Ro’n i’n ffeindio’r cyfnodau uchel yn waeth na’r rhai isel pan o’n i’n gyda mam, ond dw i’n meddwl ei bod hi’n mwynhau’r cyfnodau uchel. Beth yw profiadau pobl o’r salwch?

  #877

  meddwl
  Allweddfeistr

  Helo. Diolch am dy neges. Does gen i ddim profiad personol o’r cyflwr, ond gobeithio bydd eraill yn gallu rhoi cymorth pan fydd mwy yn ymuno.

  #889

  Coch
  Cyfrannogwr

  Mi ges i ddeiagnosis o hyn deng mlynedd yn ol! Dwi’n meddwl fod o yn cyflwr mwy anodd i aelodau’r teulu wna y person ei hunan achos yn amal mae y person gyda’r cyflwr ddim yn sylweddoli pa mor erratic a blin maen’t wedi mynd. Ar un llaw dwi’n meddwl fod o yn cyflwr honest iawn oherwydd rydych yn tueddu dweud eich dweud, mae hwn yn gallu brifo pobol. Mae rhai wedi deud fod nhw yn edrych am yr uchelfannau mae ‘hypomania’ yn gallu rhoi i chi oherwydd fod y cyfnodau trist ac isel yn gallu bod mor anodd a para mor hir. Yn bersonol ( ac dwi ddim yn arbenigwr) dwi’n meddwl fod y person dal yn dioddef ond gyda gwen ar ei gwyneb. Mi roeddwn i yn mynd yn flin yn fuan iawn fel rhyw fath o trigger switch yn mynd off. Dwi’n siwr bod chi wedi gwneud digon o darllen ar y pwnc! Mae na digon o llyfrau i’r person sydd yn dioddef ond ddim gymaint i aelodau o’r teulu

  Un peth i ystyried, mae’r cyflwr weithiau yn ymateb i cyfnod anodd yn bywydau y dioddefwr (trauma) ac i ddeall hynny mae yn haws i ddeall yr ymateb mewn ymddygiad trist/uchel. Hefyd ffeindiais i o gymorth gwneud ymchwil mewn i’r teulu estynedig i weld pwy arall sydd wedi dioddef yn y gorffenol. Mae gwneud cysylltiadau fel hyn yn gallu rhoi y cyflwr mewn i gyd destun ‘nature/nurture’. Yn bersonol dwi ddim yn prynu mewn i’r theory ‘chemical imbalance in the brain’ mae hwnna yn esgus hawdd i rhoi meddyginaeth i claf i tawelu nhw. Mae rhaid deall yn ddwys cefndir y ddioddefwr o’i dyddiau cynnar i rhoi bersbective holistaidd ar y cyflwr.

Edrych ar 1 cofnod - o 1 hyd 3 (o gyfanswm o 3)

Rhaid i chi fewngofnodi cyn ateb y pwnc.

Rhannu