Dadwireddiad (Derealisation)

hafan Fforymau Anhwylderau Datgysylltol Dadwireddiad (Derealisation)

Mae'r pwnc yn cynnwys 2 ateb, a ais, ac fe'i diweddarwyd ddiwethaf gan  gracemandev 8 mis yn ôl.

Edrych ar 1 cofnod - o 1 hyd 3 (o gyfanswm o 3)
 • Awdur
  Cofnod
 • #1143

  gracemandev
  Cyfrannogwr

  Helo bawb,
  Dwi wedi bod yn dioddef gyda gor-bryder ac iselder am gryn dipyn o amser erbyn hyn. Er fy mod i’n ymdopi ar y cyfan, drwy help meddyginiaeth a therapydd, dwi o hyd yn cael trafferth gyda dadwireddiad (derealisation) yn ddyddiol. Dwi’n gallu ymdopi gyda’r pyliau o banig, maen nhw’n teimlo’n gorfforol a byth yn para’n hir iawn. Ond i mi, dadwireddiad sy’n fy ofni mwyaf gan ei fod yn teimlo’n hollol feddyliol, a does dim ffordd o’i stopio. Mae’n teimlo fel petai fy mod mewn breuddwyd, fel fy mod wedi datgysylltu o f’amgylchiadau, ac ambell waith, fy nghorff. Ambell waith dwi’n anghofio lle ydw i am rai eiliadau. Mae’n digwydd yn bennaf mewn sefyllfaoedd sy’n achosi’r mwyaf o stress i mi, fel teithio neu bod mewn torf mawr.

  Oes na rhywun arall wedi profi hyn? Oes unrhyw gyngor gennych? Teimlo fel mod i’n colli fy mhwyll braidd. Dywedodd y meddyg ei bod hi ond yn sgil effaith o or-bryder, a mai dyma ffordd fy ymmennydd o dynnu fi allan o’r sefyllfa sy’n peri straen.

  #1144

  Manon
  Cyfrannogwr

  Haia,

  Diolch am rannu hyn. Alla’i uniaethu yn llwyr gyda’r dadwireddiad. Mae dy ddisgrifiad di’n swnio’n debyg iawn i beth dwi’n profi – hollol feddyliol, methu ei reoli, teimlo ‘mod i mewn breuddwyd ac wedi datgysylltu o fy amgylchiadau. Mae’n erchyll. Dw’i hefyd yn diodde o hyn fel sgil effaith i’r gorbryder, a mae e hefyd yn digwydd i fi pan dwi dan straen, mewn torfeydd, neu mewn sefyllfaoedd ble byddai’n anodd dianc.

  Yn ddiweddar ma’ meddyginiaeth (Sertraline) wedi helpu’r gorbryder yn gyffredinol, sydd hefyd wedi lleihau’r dadwireddiad, ond heb ei wella yn llwyr. Mae’n help i fi i wybod mai ‘dim ond’ sgil effaith yw e, a bod llawer o bobl eraill yn diodde ohono hefyd.

  Wnes i ffeindio’r llyfr hyn yn help – http://www.goodreads.com/book/show/2680918-overcoming-depersonalization-and-feelings-of-unreality, ac mae pennod da ar dadwireddiad yn hwn – http://www.goodreads.com/book/show/17158739-at-last-a-life.

  Hwyl,
  Manon

  • Mae'r ateb wedi ei addasu 8 mis yn ôl gan Manon.
  #1147

  gracemandev
  Cyfrannogwr

  Haia Manon,

  Diolch o galon am dy ymateb cyflym. Mae wir yn gysur gwybod bod rhywun wedi cael profiad tebyg. Diolch am yr awgrymiadau hefyd, dwi am edrych ar y llyfrau dwi’n meeddwl 🙂

  Hwyl,
  Grace

Edrych ar 1 cofnod - o 1 hyd 3 (o gyfanswm o 3)

Rhaid i chi fewngofnodi cyn ateb y pwnc.

Rhannu