Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Mae'r pwnc yn cynnwys 1 ateb, a ais, ac fe'i diweddarwyd ddiwethaf gan  evie 11 mis yn ôl.

Edrych ar 1 cofnod - o 1 hyd 2 (o gyfanswm o 2)
 • Awdur
  Cofnod
 • #884

  macsen
  Cyfrannogwr

  Diolch yn fawr am sefydlu’r fforwm. Rwy’n credu ei fod yn bwysig iawn bod pobl yn gallu teimlo’n hyderus yn trafod salwch bydden yn feddyliol neu o unrhyw fath arall. Ac mae’r wych gallu gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd.

  Fe ddioddefais i o gyfnod o iselder yn gynharach eleni, ym mis Chwefror. Rydw i yn aml yn teimlo yn ddigalon yn ystod misoedd y gaeaf, yn enwedig o ganlyniad i’r diffyg golau a haul. Ond roedd yr hyn a ddioddefais eleni yn llawer, llawer gwaeth na’r arfer. Roeddwn i’n teimlo fy mod yn gweld y byd o’r pen arall i wydr barugog a doedd dim byd i weld yn bwysig rhagor – gwaith, teulu, bywyd, roedd y cyfan yn mynd i ddiflannu ryw bryd beth bynnag felly beth oedd y pwynt? Rwy’n credu mod i wedi dioddef o ryw fath o existential crisis a dweudy gwir. Roedd yn brofiad dychrynllyd.

  Y peth mwyaf brawychus oedd nad oedd dim byd wedi newid yn fy mywyd i fy gwneud yn ddi-galon. Os rywbeth roeddwn i’n hapusach ac yn profi mwy o lwyddiant nag erioed. Roedd yn wers i mi bod iselder yn gallu taro unrhyw un, unrhyw bryd, beth bynnag eu hamgylchiadau.

  Roeddwn i’n ffodus mai dim ond am ryw fis neu ddwy oedd y teimlad hwn ar ei ddwysaf, er ei fod yn parhau i daflu cysgod dros fy meddwl o dro i dro.

  Rydw i’n poeni braidd am y gaeaf eleni, gan bryderu y gallai’r un peth ddigwydd eto! Rydw i’n bwriadu prynu golau i drin Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn y gobaith y gwneith wahaniaeth!

  • Mae'r pwnc wedi ei addasu 11 mis, 1 wythnos yn ôl gan macsen.
  #900

  evie
  Cyfrannogwr

  Haia Macsen
  Falch mai dim ond cyfnod gweddol byr oedd y teimlad ar ei waethaf.
  Dwi’n gallu uniaethu gyda ti fan hyn. Mae fy iselder i wastad yn waeth ar ddiwrnodau tywyll a llwyd! Ar y llaw arall dwi’n credu mod i ‘di gorfeddwl y peth i fod yn onest! Gobeithio fydd y golau yn dy helpu. Cofion gorau.

Edrych ar 1 cofnod - o 1 hyd 2 (o gyfanswm o 2)

Rhaid i chi fewngofnodi cyn ateb y pwnc.

Rhannu