ymlacio

ymlacio

Gall ymlacio eich helpu i ofalu am eich lles pan fyddwch chi’n teimlo dan straen neu’n brysur.

Nid oes rhaid i ymlacio gymryd llawer o’ch amser – gall camu i ffwrdd am ychydig funudau o sefyllfa sy’n achosi straen, neu gymryd amser i ffwrdd oddi wrth eich trefn neu feddyliau arferol, rhoi digon o le a phellter i chi deimlo’n fwy llonydd. Mae rhagor o awgrymiadau ar wefan Mind (Saesneg yn unig).

Traciau ymlacio Cymraeg

Ioga

Mae Ioga’n cynnig cyflwyniad cyfannol i’r corff, y meddwl a’r ysbryd trwy roi’r modd i ni ddelio â heriau dyddiol bywyd. Gall ioga hefyd ategu’r gwyddorau meddygol a’r triniaethau ar gyfer cyflyrau penodol. Darllen rhagor (yogaibawb.org)

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o ddysgu sut i ymwneud yn uniongyrchol a’ch profiadau bob dydd. Mae’n ffordd o gymryd rheolaeth o’ch bywyd a gwneud rhywbeth i chi eich hun. Yn syml, mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ymwneud â byw yn y presennol ac dysgu sut i ymdrin yn uniongyrchol ac eich profiadau bob dydd. Darllen rhagor (parabl.org)

Rhannu