Teimladau Hunanladdol

teimladau-hunanladdol1Hunanladdiad yw’r weithred o gymryd eich bywyd eich hun yn fwriadol. 

Gall teimladau hunanladdol amrywio o syniadau haniaethol am orffen eich bywyd, teimlo y byddai pobl yn well eu byd heboch, meddwl am ffyrdd o ladd eich hun, neu wneud cynlluniau clir i gymryd eich bywyd eich hun.

Cysylltwch gyda’r Samariaid ar y llinell radffon Gymraeg 0808 164 0123 rhwng 7pm ac 11pm bob nos neu ar y llinell radffon Saesneg 116 123, sydd ar gael 24 awr y dydd.

Os nad ydych yn teimlo y gallwch gadw eich hun yn ddiogel ar hyn o bryd, dylech gael help ar unwaith. Ewch i unrhyw adran A&E mewn ysbyty, ffoniwch 999, neu gofynnwch i rhywun ffonio ar eich rhan.

Mwy o Wybodaeth

Myfyrdodau Perthnasol

“”Wyt ti wir yn cysidro hunanladdiad?” Dwi’n cofio chwerthin – chwerthin cofiwch – wrth atab mod i’n ffeindio hi’n anodd meddwl am ddim byd arall, ond na fyddwn i’n gneud hynny i’m rhieni.” (darllen mwy)

Canllawiau i’r Cyfryngau

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu