Sgitsoffrenia

Sgitsoffrenia1Sgitsoffrenia yw’r ffurf mwyaf cyffredin o anhwylder seicotig, ac yn effeithio ar rwng 1.1% a 2.4% o bobl ar unrhyw un adeg.

Ar ôl digwyddiad cyntaf, mae tua 25% o bobl gyda sgitsoffrenia yn gwella’n gyfan gwbl heb brofi unrhyw ddigwyddiadau eraill. Bydd rhwng 10 a 15% yn profi anawsterau hir-dymor difrifol a bydd y gweddill yn profi digwyddiadau rheolaidd a difrifol gyda chyfnodau o wella neu symptomau gweddilliol rhwng y rhain.

Mwy o wybodaeth:

Rhannu