Hunan-niweidio

niweidio1Hunan-niweidio yw pan fyddwch yn brifo eich hun fel ffordd o ddelio â theimladau anodd iawn, atgofion poenus neu sefyllfaoedd sy’n eich llethu a phrofiadau sy’n teimlo y tu hwnt i’ch rheolaeth. Gall fod yr hyn y mae pobl yn troi ato pan fyddant yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw opsiwn arall.

Mae gan y DU un o’r cyfraddau uchaf o hunan-niwed yn Ewrop, sef 400 o bob 100,000 o’r boblogaeth. Mae cysylltiad cryf rhwng ymddygiad hunan-niweidiol a phroblemau iechyd meddwl.

Mae pobl yn hunan-niweidio oherwydd eu bod mewn poen a’u bod yn ceisio ymdopi. Hefyd, gallent fod yn ceisio dangos bod rhywbeth o’i le, neu eu bod yn teimlo nad oes neb yn gwrando arnynt. Rhaid eu cymryd o ddifrif.

Nid yw hunan-niweidio’n ymwneud â cheisio sylw. Mae’n arwydd bod rhywbeth yn eich trwblu neu’ch gofidio, nid eich bod chi’n wallgof. Mae iselder, diffyg hunanhyder, problemau’n ymwneud â pherthnasau neu gamdriniaeth yn medru ei achosi.

Mwy o wybodaeth

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu