Hunan-niweidio

niweidio1Rhybudd: mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio a all eich atgoffa o deimladau anodd.

Hunan-niweidio yw pan fyddwch yn brifo eich hun fel ffordd o ddelio â theimladau anodd iawn, atgofion poenus neu sefyllfaoedd sy’n eich llethu a phrofiadau sy’n teimlo y tu hwnt i’ch rheolaeth. Gall fod yr hyn y mae pobl yn troi ato pan fyddant yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw opsiwn arall.

Mae gan y DU un o’r cyfraddau uchaf o hunan-niwed yn Ewrop, sef 400 o bob 100,000 o’r boblogaeth. Mae cysylltiad cryf rhwng ymddygiad hunan-niweidiol a phroblemau iechyd meddwl.

Mae pobl yn hunan-niweidio oherwydd eu bod mewn poen a’u bod yn ceisio ymdopi. Hefyd, gallent fod yn ceisio dangos bod rhywbeth o’i le, neu eu bod yn teimlo nad oes neb yn gwrando arnynt. Rhaid eu cymryd o ddifrif.

Nid yw hunan-niweidio’n ymwneud â cheisio sylw. Mae’n arwydd bod rhywbeth yn eich trwblu neu’ch gofidio, nid eich bod chi’n wallgof. Mae iselder, diffyg hunanhyder, problemau’n ymwneud â pherthnasau neu gamdriniaeth yn medru ei achosi.

Technegau ymdopi gyda hunan-niweidio

Gall hunan-niweidio deimlo fel ffordd o ymdopi gyda rhywbeth anodd. Ond mae yna ffyrdd eraill o ymdopi. Pan fyddwch yn profi emosiynau sy’n eich gwneud chi fod eisiau hunan-niweidio, mae’n dda i ddod o hyd i ffyrdd eraill o ymdopi.

 • Os ydych yn teimlo’n yn unig neu’n ynysig:
  Ceisiwch siarad â rhywun, ysgrifennu’ch teimladau, mynd a’r ci am dro, lapio eich hunan mewn blanced, cwrdd â ffrind, neu gwneud ymarfer corff.
 • Os ydych yn teimlo yn Ddig:
  Ceisiwch fwrw rhywbeth fel clustog, gwneud ymarfer corff, rhedeg, creu peli o bapur a’u taflu, torri brigau, gwasgu clai, bwrw ffrâm drws â phapur newydd wedi’i blygu, sgrechian, crio, neu gymryd cawod oer.
 • Os ydych yn teimlo nad ydych yn ddigon da:
  Ceisiwch wrando ar gerddoriaeth, cael bath, llosgi arogl, ffonio ffrind, ysgrifennu, peintio, neu restru pethau da am eich hunain.
 • Os ydych yn teimlo nad oes gyda chi reolaeth ar bethau:
  Ceisiwch drefnu rhywbeth, glanhau neu dacluso, datrys bôs, gosod targed amser (e.e. dweud na fyddwch yn hunan-niweidio am 15 munud, ac os ydych yn llwyddo, anelwch am 15 munud arall).
 • Os ydych yn teimlo yn ddideimlad neu fel sombi:
  Ceisiwch ffocysu ar rywbeth fel anadlu, bod o gwmpas pobl sy’n eich gwneud chi deimlo’n dda, gweithgareddau crefftau, creu casgliad lluniau, chwarae offeryn, pobi, chwarae gemau cyfrifiadurol, gwneud ymarfer corff neu chwaraeon.
 • Os ydych yn teimlo fel eich bod eisiau dianc:
  Ceisiwch gymryd cawod twym neu oer, darlunio ar eich corff â beiro goch, tylino’r rhannau y byddwch fel arfer yn niweidio gyda golchdrwyth, gwasgu ciwbiau o iâ neu chnoi ar lemwn er mwyn teimlo’r ‘sioc’, neu beintio’ch ewinedd.

Daw’r wybodaeth uchod o wefan Childline – ‘Self-harm Coping Techniques’.

Mwy o wybodaeth

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu