Hunan-barch Isel

parch1Mae ein hunan-barch yn ymwneud â’r ffordd rydym yn gwerthfawrogi ac yn ystyried ein hunain.

Os oes gennych hunan-barch isel efallai y byddwch yn teimlo:

  • eich bod yn casáu eich hun neu ddim yn hoffi eich hun
  • yn ddiffaith neu ddim yn ddigon da
  • eich bod methu gwneud penderfyniadau neu fod yn bendant
  • nad oes neb yn eich hoffi
  • eich bod yn beio eich hun am bethau lle nad eich bai chi ydyn nhw
  • yn euog am dreulio amser neu wario arian arnoch chi’ch hun
  • na allwch gydnabod eich cryfderau
  • nad ydych yn haeddu bod yn hapus
  • yn isel eich hyder

Mwy o wybodaeth:

Rhannu