Effeithiau Cyffuriau Stryd ac Alcohol ar Iechyd Meddwl

cyffuriau1Beth gall ddigwydd os ydych yn defnyddio cyffuriau stryd ac yn byw gyda salwch meddwl, ac awgrymiadau ar gyfer lle gallwch ddod o hyd i gymorth.

(Cyffuriau Stryd = Sylweddau sy’n cael eu ddefnyddio at ddibenion nad ydynt yn feddygol. Maent yn cynnwys heroin, cocên, canabis, alcohol a rhai meddyginiaethau ar bresgripsiwn.)

Weithiau, efallai ein bod ni’n yfed i deimlo’n fwy hapus; i ‘foddi ein pryderon’. Ar brydiau, mae yfed gormod yn symptom o iselder. Ond, yn amlach na hynny mae’n gweithio’r ffordd arall ac mae iselder yn dechrau o ganlyniad i yfed gormod. Mae’n bwysig ein bod ni’n gwybod i ba raddau mae’r iselder yn achosi’r yfed gormodol neu’r yfed yn achosi’r iselder.


Mwy o wybodaeth

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu