Dicter

dicter1Mae dicter yn deimlad naturiol pan eich bod yn teimlo eich bod o dan ymosodiad, yn cael eich twyllo, eich bod yn cael eich trin yn annheg neu yn rhwystredig.

Mae pawb yn teimlo’n ddig weithiau. Nid yw bob amser yn emosiwn ‘drwg’; mewn gwirionedd gall fod yn ddefnyddiol iawn ar adegau. Mae dicter yn dod yn broblem pan fydd yn eich niweidio chi neu bobl o’ch cwmpas.

Mae yna sawl sbardun gwahanol gall effeithio ar dymer rhywun a gall lefelau dicter pobl fod yn wahanol iawn. Gallai gael ei sbarduno gan farnau gwahanol, teimladau o rwystredigaeth, bychanu, panig, iselder a phryder, anoddefgarwch… mae’r rhestr yn un diddiwedd. Ond y ffordd rydym ni’n ymdopi â’r dicter yma sydd yn bwysig. Mae rhai yn gallu cadw’r dicter yma dan glo tra bod eraill yn colli rheolaeth yn llwyr.

Mwy o wybodaeth

Rhannu