Anhwylderau Bwyta

bwyta1

Mae anhwylder bwyta yn agwedd annormal tuag at fwyd, sy’n achosi i rhywun newid eu harferion bwyta a’u hymddygiad.

Yn ôl arolwg yn 2015 gan yr elusen anhwylderau bwyta Beat. Mae dros 725,000 o bobl yn y DU yn dioddef o anhwylder bwyta.

Mae sawl math gwahanol o anhwylder bwyta.

 • Anorecsia Nerfosa
  Mae rhywun sy’n dioddef o anorecsia nerfosa yn poeni o hyd am fod yn dew, hyd yn oed pan maen nhw’n denau, ac yn bwyta ychydig iawn.
 • Bwlimia Nerfosa
  Mae rhywun sy’n dioddef o bwlimia nerfosa hefyd yn poeni llawer am bwysau.  Mae bwlimia yn gyflwr lle mae rhywun yn gwneud eu hunain yn sâl neu’n cymryd carthyddion i reoli eu pwysau. Yn aml mae pobl gyda bwlimia yn gorfwyta cyn gwneud eu hunain yn sâl.
 • Anhwylder Gorfwyta (BDE)
  Cyflwr ble bydd person yn bwyta swm gormodol o fwyd dros gyfnod byr o amser. Gall arwain at roi pwysau ymlaen a gordewdra mewn achosion eithafol.
 • Anhwylder Bwyta Amhenodol (EDNOS)
  Pan fydd arferion bwyta rhywun ddim yn ffitio’n dwt i mewn i un o’r tri chyflwr uchod maent yn cael eu gosod yn y categori yma.

(Gwybodaeth o pwyntteulu.cymru)

Mwy o wybodaeth

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu